16 Ekim, Cumartesi, 2021

MHP lideri Bahçeli’den CHP’ye tüzük tepkisi

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” ve “Analar Bacılar Kurultayı”na sinyâl ederek, “Türk gençliği diri umuduyla, yüksek ufkuyla, heyecan ve maksat batmış tutumuyla yeni bir tarih yazmış, almasını bilenlere mesajların en görkemlisini kararlılıkla vermiştir. Gençlerimiz milletimizin gelecek özlemidir. Bu arzu Allah’ın izniyle büyük Türkiye ülküsünün gerçekleşmesiyle vuslata erecektir.” diye konuştu.

Devlet Bahçeli, “Cemil Meriç’in söylediği üzere, ‘Dava irfanımızı her yerde fetheden, bugünümüzü düne bağlayan’ bir gençlikle önümüze çekilen kalın perdeler birer birer yırtılıp atılacak, Türkiye büyüyüp Turan olacaktır.” yorumunu yaptı.

“DÖNEMLERE HAPSOLANLARIN AKSİNE DEVİRLER ÜSTÜDÜR”

Türk tarihinin, hasreti çekilen eski ve sonsuz bir eser olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu eseri her tarafta kaleme alacak, geleceğin tertemiz ve yaşanmamış ortamına inançla taşıyacakların, Türk gençliği olduğunu söyledi.

İstifhamların kafalarda kök salmasına engel olanın, kin ve nefretin kalplerde yuva yapmasına müsaade etmeyen asil Türk gençliği, bu gençliği temsilen de Milliyetçi-Ülkücü gençlik olduğunu dile getiren Bahçeli, “Kim ancak Türk gençliğini yok sayıyorsa, adını anmıyorsa, siyasi ve ideolojik istismarın konusu yapıyorsa, biliniz ancak karanlık, kabalık, kuraklık ve küstahlık içindedir. Onlar soysuz bir çağdaşlığın fevkinde çağlar üstüdür. Dönemlere hapsolanların tersine devirler üstüdür. Bildiğiniz gibi, şöhret, şehvet ve servet kör bir labirenttir.” görüşünü paylaştı.

Elinde bir kandil bile olmadan dolaşmaya kalkışanların, aynısıyla dibi soyut uçurumlara kanat çırpanlar olduğunu kaydeden Bahçeli, “Gençlerimiz yeri geldi mi duyarlı ve sorumlulukla uçurumların önüne göğsünü geren, yeri geldi mi de milli geleceği kötürüm hale sokmak için fırsat kollayan odaklara yargı ettikleri şamarı indiren aristokrat duruştur. Gençliğimiz yüz akımız, önü arkası kesilmeyecek akınımızdır. Onların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak, sitem ve şikayetlerini çözümle kesiştirmek siyaset kurumunun asıl görevidir. Milliyetçi ülkücü gençlik, Türk gençliğinin kalpgahıdır. Kökü Ötüken’de, kaynağı Issık Gölü’nde, kavgası da Türk ve İslam düşmanlarıyladır. Bu gençlik bizim baş tacımız, medarıiftiharımızdır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Biz analarımıza bakınca, bacılarımızı görür görmez gelecek Türk nesillerinin ayak sesini duyuyoruz” diyen Bahçeli, bu kapsamda Türk gençliğinin, analar bir uçtan bir uca var olduğunu açıklama etti.

“TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ, AYAĞINA GEÇİRİLMEK İSTENEN PRANGALARI KIRIP ATACAKTIR”

İki kurultayın da maneviyat birbiriyle pekiştiğini ve örtüştüğünü belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

“Dikkatlerinizi sürüklemek isterim ki bugün Batı dünyasına başat olan sosyal ve ekonomik mimari, bunun yanına değerler sistemi büyük çapta tatminsizlik ve huzursuzluklara yol açmaktadır. İnsan gün geçtikçe sadece yiyip içen, sadece diğer esas ihtiyaçların peşinden koşan, insani ve vicdani felaketlere tamamıyla gürültüsüz kalan, niçin var olduğunu, neden yaşadığını düşünmeye fırsat bulamayacak şekilde sürüklenip dışarı giden bir afet döngüsünün pençesindedir. Analarımızın, bacılarımızın, gençlerimizin fedakarane mücadele ve çabasıyla bu döngü bizim semtimize bile uğramayacak, Türk-İslam medeniyeti yeni bir yükseliş hamlesiyle ayağına geçirilmek istenen prangaları kırıp atacaktır.”

“GERÇEKLERDEN UZAKTAN BİR MİLLİYETÇİLİK HAVADA VE BOŞLUKTA UÇUŞAN FİKİR KIRINTILARI GİBİDİR”

Bahçeli, Prof. Dr. Erol Güngör’ün “İslam’ın Bugünkü Meseleleri” isimli eserine değinerek, “Milliyetçilik, bir dış mesele olarak göründüğü vakit yerli kültürün, tanıdık olmayan kültüre aleyhinde çıkması şeklinde cereyan etmektedir. Bir iç mesele olduğu zaman ise ana iş memlekette milli birliğe engel olacak mahiyetteki kültürel, ekonomik ve sosyal farklılaşmaların asgariye indirilmesidir. Milliyetçilik birincil hamlede ulusal birlik ve bütünlüğün kazanılması davasıdır.” sözlerini sarf etti.

Milliyetçiliğin, tanıdık olmayan akımlara aleyhinde teminat, ulusal birlik ve dayanışma ruhunun da emniyet duvarı olduğunun altını çizen Bahçeli, “Hayattan kopuk, insandan yoksun, gerçeklerden uzak bir milliyetçilik havada ve boşlukta uçuşan hafıza kırıntıları gibidir. Bizim milliyetçiliğimiz bizatihi hayatın içindedir, milletimizin vicdanındadır, Allah’ın izniyle iradesinin de tezahürü olacaktır. Arzumuz, amacımız ve arayışımız öteden beri budur. Milliyetçi Hareket Partisine atılan iftiraların, yoğunlaşan saldırıların, yaygınlaşan küresel tahammülsüzlüklerin gelişim ve ilerleyiş rotası titizlikle okunduğu takdirde, bunların hiç birisinin tesadüfi olmadığı görülecektir.” düşüncesini dile getirdi.

“BİR MİLLETİN YÜKSELİŞİNİN MÜSPET DAYANAĞI MİLLİYETÇİLİKTİR”

Yeni bir dünya düzeninin söylem ve dayatmasının, hatta milletsiz devlet, devletsiz halk projelerinin önündeki en büyük engelin ulusal devletler ve zinde millet oluşumları olduğuna dikkati çeken Bahçeli, “Bu Nedenle küresel güçler ve mütecaviz ülkeler, milli devletlerdeki idare iradesinin insanlar üstü birliklerle ve güçlerle paylaşılmasını uzun süreden beri dayatmaktadır. Bu paylaşma, elbette fakat etken gücün lehine, mahkum milletin aleyhine gerçekleşecektir. Fakat, bu bakışımsız tesir gerçekten milliyetçiliğin yükselmesinin de bir dayanağıdır.” dedi.

Küresel aktörler açısından, ülkelerdeki yükselen milliyetçiliğin kırılmasının, dil, din, etnik veya mezhep farklılıklarının kaşınması ve bunların üzerinden ilk etapta özerk, sonradan da federal devletler oluşturulmasının lanetli bir hedef olarak her zaman güncelliğini koruduğunu ifade eden Bahçeli, bu hedefe ilk olarak taşeronlar eliyle ulaşılmasının alındığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bununla mündemiç CHP, HDP, İP, DEVA, Gelecek Partisi ve irili ufaklı öteki zillet partileri tembihli, görevli ve taşeron siyasetin lekeli temsilcileridir. Zillet ittifakı, çözülme ve facia siparişini bedeli mukabilince almıştır. Zira her şey gün gibi ortadadır, zelil siyaset simalarının kaçacak, gerçekleri inkar edecek hayası da, hali de kalmamıştır. Baskın güçler, kendi yayılmacı emelleri için milliyetçi perspektifle hareket ederken, ellerini uzattıkları ülkeler için milliyetçiliği bastırmaya, karalamaya, fena göstermeye kastetmek gibi bir ikilemin ve tenakuzun dibindedir. Fakat maksadı ne olursa olsun, küresel sömürünün önündeki en kayda değer engel milli devlet yapısı ve bu yapının temel taşı olan Milliyetçi Hareket ve Cumhur İttifakı’dır. Diğer bir deyişle, bir milletin yükselişinin müspet dayanağı milliyetçiliktir; milli kimliğin gücü de ulusal devletin duygusuz sağlamlığıdır. Küresel gelişmelerin bir figüranı, edilgen bir ögesi, pasif bir yüklenicisi yok, baş aktörü olmayı hedefleyen milliyetçi fikriyat, yalnızca Türkiye’yi yok soydaşlarımızı ve müşterek kültür dairesinde yaşayan mazlum milletleri de kurtaracak muhteşem bir anlayışı temsil etmektedir. Buradan çıkarılması gereken sonuç, pluralist yeni bir dünya sistemine duyulan ihtiyacın, yeni yeniden kurgusu yapılması gereken milletlerarası yeni bir dengenin durum olduğu gerçeğidir.”

Bugün tüm insanlığın, çevre sorunundan enerji sorununa, idareli eşitsizlikten terör sorununa, bulaşıcı hastalıklardan yargı sorunlarına değin yüz yüze bulunduğu tehlikelerle karşılıklı bir kaderi paylaştığını belirten Bahçeli, “Bu ortaklık insanlık değerlerinin, insanlık mirasının, insan olmanın övünç ve şerefinin müşterek paydasıdır. Dünyayı daha yaşanır bir yer haline getirebilmek, Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya dek yerkürenin her köşesinde yaşamış tüm insanlık için bir kasıt haline gelmelidir.” diye konuştu.

Bu anlayışın, bir yönüyle Türk milliyetçilerine düşen tarihi ödev ve sorumlulukları gösterdiğini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

“aynı zamanda âlem imparatorluğu kurmuş olan aziz ecdadımızdan kalan yönetim mirasının da bir gereğidir. İnsan merkezli, adalet ve yargı ilkelerine müzahir, gönüllü paylaşımı ve meslek birliğini amaçlayan, küresel kaynakları hakkaniyetle insanlığın istifadesine sunan yeni bir aydınlanma süreci, inanıyorum ki Türk milletinin doğrulmasıyla başlayacaktır. Bu ümit yeşerdikçe ihanet kamçı yemiş, çifte çemiş gibi tepinmektedir. Gelişmelerin seyrine baktığımızda, ilhamını ve sevgisini büyük Türk milletinden bölge Milliyetçi Hareket, devlet ve milletimizin bekası için dünden daha manâlı ve tanrısal bir görevle karşısında karşıyadır. Ve Cenabıallah’ın izniyle bu kutlu görevi partimiz Cumhur İttifakı çatısı altında başarıyla yerine getirecektir. İnancımız, kararlılığımız ve hedefimiz bu yöndedir.”

Related Articles

Feci kaza! Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Hicret Nevhide Çöl idaresindeki 03 DH 290 plakalı otomobille Habip Karagöz'ün kullandığı 03 BEYGIR 894 plakalı büyükbaş hayvan içeren kamyonet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Karadirek...

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Akdam-Gökgöz Mahallesi arasındaki Andırap mevkisinde meydana geldi. Akdam'dan Gökgöz'e giden Ali Celal Hatalmış'ın (22) yönetimindeki 01 ADH 314 plakalı araba, karşısında...

Parkta uçan tekmeli yumruklu kavga kameralara yansıdı

Esenyurt’ta bir parkta iki grup aralarında meydana çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

22,453BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
0AbonelerAbone
- Advertisement -

Latest Articles

Feci kaza! Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

Hicret Nevhide Çöl idaresindeki 03 DH 290 plakalı otomobille Habip Karagöz'ün kullandığı 03 BEYGIR 894 plakalı büyükbaş hayvan içeren kamyonet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Karadirek...

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Akdam-Gökgöz Mahallesi arasındaki Andırap mevkisinde meydana geldi. Akdam'dan Gökgöz'e giden Ali Celal Hatalmış'ın (22) yönetimindeki 01 ADH 314 plakalı araba, karşısında...

Parkta uçan tekmeli yumruklu kavga kameralara yansıdı

Esenyurt’ta bir parkta iki grup aralarında meydana çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Söz atma kavgasında sopalar, kalaslar havada uçuştu! O anlar kamerada

Bir meslek yerinin çıkışında başlayan söz atma tartışması kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine sopa ve kalaslarla saldırdığı olayda ortalık savaş alanına döndü. O anlar...

Bursa’da köpeğin motosiklet arkasındaki güvenli olmayan yolculuğu kameraya yansıdı

Bursa'da bir motosikletin ardındaki sahibiyle birlikte yolculuk yapan köpeği görebilen sürücüler şaşırma yaşarken, tehlikeli seyahat kameraya yansıdı.